Dự án Mon Bay Hạ Long

Mon Bay Hạ Long nằm tại Hòn Cặp Bè, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án quy mô của Mon Bay Hạ...