Thư chúc tết Trung thu 2016

Thân gửi Anh / chị em cán bộ nhân viên các phòng ban THM Land! Gửi các con em cán bộ nhân viên THM...