Tổng Quan Dự Án ICON40

Dự án ICON40 là căn hộ cao cấp tại Hùng Thắng – trung tâm mới phía Tây Hạ Long. Biểu tượng tự hào...